W najbliższym miesiącu organizujemy następujące spotkania:

27. 03– Spotkanie z Leszkiem Żebrowskim – „Armia Ludowa – mit komunistycznej partyzantki”,

3.04 – Spotkanie z Tadeuszem Płużańskim odnośnie Żołnierzy Wyklętych,

24.03 – Spotkanie z posłem Arturem Górskim w ramach promocji książki „PODOLACY. Obóz polityczny i jego liderzy”.

Wszystkie spotkania w ramach projektu KoLiber Historia organizowane są w nowej siedzibie Stowarzyszenia (ul. Zgoda 4, m 6, klatka 1, III piętro, 00-018 Warszawa)) i rozpoczynają się o godzinie 19:00.

Zapraszamy !