Bandytyzm, wydawanie polskiej konspiracji gestapo, dezinformacja i dezorganizacja społeczeństwa – tak wyglądały działania Armii Ludowej siły zbrojnej powołanej przez Polską Partię Robotniczą. To dlatego w ramach akcji „Goń z pomnika bolszewika” stowarzyszenie Koliber domaga się oczyszczenia polskiej przestrzeni publicznej z pomników i ulic poświęconych tej jednostce.

Dla wszystkich, którzy chcieliby się dowiedzieć czegoś więcej na temat działalności komunistycznej partyzantki (i nie tylko komunistycznej) podczas drugiej wojny światowej w Polsce jak i dla tych którzy mają wyrobione zdanie i chcieliby jest skonfrontować w dyskusji, w ramach projektu KoLiber Historia, 27 marca (w środę) organizujemy spotkanie z Leszkiem Żebrowskim, współautorem książki „Tajne oblicze GL-AL i PPR. Dokumenty”.

576096_10151569116545530_1880327830_n

Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie czy działania Armii Ludowej były chociaż w części zgodne z polską racją stanu. Jak liczne były oddziały komunistyczne? Kiedy rozpoczęły działalność? Czy Armia Krajowa zwalczała oddziały komunistyczne? Czy polskie oddziały stały z bronią u nogi? Czy partyzantka była pod okupacją niemiecką powszechna?

Spotykamy się 27.03 o godzinie 19:00. Dokładny adres lokalu to: ul. Zgoda 4, m 6, klatka 1, III piętro, 00-018 Warszawa.

Przedstawicieli mediów zapraszamy też na konferencję prasową z udziałem historyka, która odbędzie się 2 dni przed spotkaniem otwartym 25 marca również w siedzibie Stowarzyszenia.