19 lutego zostanie zorganizowane otwarte spotkanie kaliskiego KoLibra w ramach ogólnopolskiej akcji „KoLiber Historia”. Zapraszamy na nie osoby, które chciałyby dogłębniej zapoznać się z historią Polaków na terenach dawnego Związku Radzieckiego w latach 30-tych.

Spotkanie to odbędzie się w Kaliszu, a poprowadzi je Piotr Kościński. Jest on wieloletnim redaktorem działu zagranicznego dziennika „Rzeczpospolita” współpracuje obecnie z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych, jest prezesem Fundacji Joachima Lelewela, był korespondentem na Ukrainie i napisał dwie powieści: „Przez czerwoną granicę” i „Przez czerwony step”, dotyczące sytuacji Polaków w latach międzywojennych na terenach dzisiejszej Ukrainy.

Na podstawie jednej z nich został nakręcony 25-minutowy film, który zostanie zaprezentowany na początku spotkania. Po filmie nastąpi krótka prelekcja Piotra Kościńskiego, po której nastąpi czas na zadawanie pytań prelegentowi.

Więcej informacji znajdą Państwo na http://www.facebook.com/events/135694989932980/ oraz http://kalisz.koliber.org/

Zapraszamy !